ชั้นวางสินค้า แบบแคนทีริเวอร์ (Cantilever Racking)

ชั้นวางสินค้า แบบแคนทีริเวอร์ (Cantilever Racking) 

ระบบจัดเก็บสินค้าแบบแคนทีริเวอร์ (Cantilever Racking System) หรือ แบบเสาเดียว เหมาะกับสินค้าที่มีลักษณะ ยาว และ เป็นท่อนๆ เช่น ท่อนไม้, เฟอร์นิเจอร์, เหล็กท่อน, ท่อพลาสติกเป็นต้น โดยบริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด จะออกแบบให้เหมาะสมกับสินค้า และพื้นที่ หรือ ความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึง ความปลอดภัย, ความสะดวกสบายในการขนย้าย, และการเก็บรักษาสินค้า รวมไปถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของท่านแก่ลูกค้าของท่าน อีกด้วย

 

 

คุณสมบัติ และ วัตถุประสงค์การใช้งาน

  • เหมาะแก่การจัดเก็บสินค้าที่มีรูปทรงเรียว ยาว
  • สามารถจัดเก็บสินค้าได้สูงถึง 6 เมตร
  • สามารถรับน้ำหนัก 200-2,000 กิโลกรัม ต่อ ชั้น

 

 

อุตสาหกรรมที่นิยมใช้ ชั้นวางสินค้า แบบแคนทีริเวอร์ (Cantilever Racking) 

  • เฟอร์นิเจอร์
  • เหล็กรูปประภัณฑ์
  • ท่อพลาสติก

VERTICAL LIFTER / ROTATOR

Vertical Rotator & Vertical Lifter

Vertical Rotator หรือ ตู้เก็บวัสดุแบบกระเช้า เป็นระบบจัดเก็บการจัดเก็บสินค้าหรือวัสดุแบบชั้น เรียงซ้อนต่อกันเป็นกระเช้า โดยการทำงานเป็นลักษณะหมุนเวียนแต่ละชั้นตามวง

อ่านเพิ่มเติม...

SORTING SYSTEMS

 

ระบบคัดแยกสินค้าอัติโนมัติ (Sorter System) หรือ ระบบคัดแยกชิ้นงาน/พัสดุ

Cross Belt Sorter เป็นระบบคัดแยกแบบสายพานที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว ใช้พลังงานต่ำ เสียงรบกวนน้อย

อ่านเพิ่มเติม...

CONVEYOR SYSTEMS

ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้ง (Roller Conveyor)

ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้ง (Roller Conveyor) 

เป็นการลำเลียงที่ใช้ลูกกลิ้งในการทำงานเป็นหลัก มีวัสดุของลูกกลิ้งให้เลือกใช้ตามแต่ความเหมาะสมอุตสาหกรรม และ โครงสร้าง สามารถแบ่งออกเป็น

อ่านเพิ่มเติม...

RACKING SYSTEMS

ชั้นวางสินค้า แบบซีเร็คทีฟ

เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีอุปกรณ์และต้นทุนต่ำสุดช่วยให้สามารถเข้าถึงพาเลททั้งหมดได้โดยตรงเพื่อการเข้าถึงได้ 100% และหมุนเวียนหุ้นได้ดี สามารถจัดวางพาเลทเข้าถึงและเคลื่อนย้ายได้เองเพื่อให้สามารถจัดการสินค้า palletised ได้อย่างรวดเร็ว มีการปรับคานรับน้ำหนักได้ง่ายและรองรับความสูงของพาเลทแบบต่างๆ พาเลทระดับล่างสามารถวางอยู่บน

อ่านเพิ่มเติม...

Site Link