ชั้นวางสินค้า แบบอัตโนมัติ AS/RS (Automated Storage / Retrieval System)

ชั้นวางสินค้า แบบอัตโนมัติ AS/RS (Automated Storage / Retrieval System)

ชั้นวางสินค้า แบบอัตโนมัติ AS/RS (Automated Storage / Retrieval System)เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ระบบ PLC ในการควบคุม และ สต๊อกสินค้า แบบอัตโนมัติ 
สินค้าที่จัดเก็บจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่ามารถเคลื่นอย้ายในแนวตั้งและแนวนอนได้ 
ระบบจัดก็บสินค้าแบบอัตโนมัตินั้น เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเกี่ยวกับการจัดการสินค้า และยังไม่ต้องใช้กำลังคนมากมายในการบริหารจัดการ ซึ่งลดข้อผิดพลาดในการทำงานไปได้ระดับนึงเลยทีเดียว
ทั้งนี้ในการนำสินค้าเข้า หรือตัดสินค้าออกก็สามารถทำงานผ่านระบบอัตโนมัติได้เลย โดยไม่ต้องกลับมานั่งคีย์ข้อมูลใหม่อีกรอบนึง

คุณสมบัติ และ วัตถุประสงค์การใช้งาน

-ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้ 100% ไม่ว่าจะเก็บสินค้าไว้จุดใดของ ชั้นวางสินค้า

-สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดตั้งแต่ 500 ถึง 2,000 กิโลกรัม /ชุด

-สามารถติดตั้ง ชั้นวางสินค้าแบบอัติโนมัติได้เต็มพื้นที่คลังสินค้า

-สินค้ารับจ่ายผ่านระบบอัตโนมัติ ไม่ต้องมาตามคีย์ข้อมูลย้อนหลัง

-ใช้กำลังคนน้อย

-พลังงานแสงสว่างแทบไม่ต้องใช้งานเลย

 

อุตสาหกรรมที่นิยมใช้ ชั้นวางสินค้า แบบอัตโนมัติ AS/RS (Automated Storage / Retrieval System)

-อุตสาหกรรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

-อุตสาหกรรมอาหาร

-อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

-อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค

-อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

-อุตสาหกรรม Logistic

VERTICAL LIFTER / ROTATOR

Vertical Rotator & Vertical Lifter

Vertical Rotator หรือ ตู้เก็บวัสดุแบบกระเช้า เป็นระบบจัดเก็บการจัดเก็บสินค้าหรือวัสดุแบบชั้น เรียงซ้อนต่อกันเป็นกระเช้า โดยการทำงานเป็นลักษณะหมุนเวียนแต่ละชั้นตามวง

อ่านเพิ่มเติม...

SORTING SYSTEMS

 

ระบบคัดแยกสินค้าอัติโนมัติ (Sorter System) หรือ ระบบคัดแยกชิ้นงาน/พัสดุ

Cross Belt Sorter เป็นระบบคัดแยกแบบสายพานที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว ใช้พลังงานต่ำ เสียงรบกวนน้อย

อ่านเพิ่มเติม...

CONVEYOR SYSTEMS

ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้ง (Roller Conveyor)

ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้ง (Roller Conveyor) 

เป็นการลำเลียงที่ใช้ลูกกลิ้งในการทำงานเป็นหลัก มีวัสดุของลูกกลิ้งให้เลือกใช้ตามแต่ความเหมาะสมอุตสาหกรรม และ โครงสร้าง สามารถแบ่งออกเป็น

อ่านเพิ่มเติม...

RACKING SYSTEMS

ชั้นวางสินค้า แบบซีเร็คทีฟ

เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีอุปกรณ์และต้นทุนต่ำสุดช่วยให้สามารถเข้าถึงพาเลททั้งหมดได้โดยตรงเพื่อการเข้าถึงได้ 100% และหมุนเวียนหุ้นได้ดี สามารถจัดวางพาเลทเข้าถึงและเคลื่อนย้ายได้เองเพื่อให้สามารถจัดการสินค้า palletised ได้อย่างรวดเร็ว มีการปรับคานรับน้ำหนักได้ง่ายและรองรับความสูงของพาเลทแบบต่างๆ พาเลทระดับล่างสามารถวางอยู่บน

อ่านเพิ่มเติม...

Site Link