ชั้นวางสินค้าขนาดเล็ก (Shelving) หรือ ชั้นวางสินค้า แบบไมโคร (Micro rack)

ชั้นวางสินค้าขนาดเล็ก (Shelving) หรือ ชั้นวางสินค้า แบบไมโคร (Micro Rack)

ชั้นวางสิ้นค้าขนาดเล็ก (Shelving) หรือ ชั้นวางสินค้า แบบไมโคร (Micro Rack) นี้เหมาะ กับพื้นที่จัดเก็บแคบๆ และสินค้าที่มีน้ำหนักไม่มากโดยบริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด จะออกแบบให้เหมาะสมกับสินค้า และพื้นที่ หรือ ความต้องการของลูกค้า

 

คุณสมบัติ และ วัตถุประสงค์การใช้งาน

  • เหมาะแก่การจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดเล็ก หรือพาร์ทชิ้นส่วนต่างๆที่มีขนาดเล็ก เช่น น๊อต สกรู หรืออื่นๆ
  • สามารถใช้ควบคู่กับ Mezzanine Floor ได้
  • สามารถจัดรูปแบบได้หลากหลายตามการใช้สอยของลูกค้า
  • ใช้พื้นที่น้อย
  • เหมาะกับการจัดสรรพื้นที่ในสโตร์ เพื่อจัดเก็บวัตสดุต่างๆ

 

 

 

อุตสาหกรรมที่นิยมใช้ ชั้นวางสินค้าขนาดเล็ก (Shelving) หรือ ชั้นวางสินค้า แบบไมโคร (Micro Rack)

  • เฟอร์นิเจอร์
  • ชิ้นส่วนยานยนต์
  • ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค
  • อุตสาหกรรมยา

CUSTOMER

Site Link