ชั้นวางสินค้า แบบไดร์ฟอิน (Drive In rack)

ชั้นวางสินค้า แบบไดร์ฟอิน (Drive In rack)

ระบบจัดเก็บสินค้าแบบไดรฟ์อินแร็คกิ้ง(Drive-In Racking System) มีลักษณะคล้ายอุโมงค์ เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าชนิดเดียวกัน ไม่เหมาะกับสินค้าที่มีความหลากหลายชนิด ระบบจัดเก็บสินค้านี้ สินค้าที่เก็บก่อนจะออกที่หลัง ( First In- Last Out) ดังนั้นสินค้าใน 1 ช่อง จะต้องเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน และ ควรมีการเบิกจ่ายสินค้าทีละมากๆ ระบบนี้จะประหยัดช่องทางการเดินรถ จึงมีพื้นที่จัดเก็บสินค้ามากกว่า ระบบซีเล็คทีฟแร็คกิ้ง ซึ่ง ทาง บริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด สามารถออกแบบระบบจัดเก็บสินค้าแบบไดรฟ์อินท์ ให้เหมาะกับ โครงสร้างสินค้า และ พื้นที่คลังสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ และ วัตถุประสงค์การใช้งาน

 • ระบบจัดเก็บสินค้าเป็นแบบ เข้าก่อนออกที่หลัง ( First In- Last Out)
 • สามารถเลือกตักสินค้าได้ 30เปอร์เซ็นต์(เฉพาะแถวหน้าเท่านั้น)
 • สามารถรับน้ำหนัก 500- 1,500 กิโลกรัม ต่อพาเลท
 • ระยะช่องทางรถวิ่ง 3 – 4 เมตร
 • สามารถจัดเก็บสินค้าได้มาก เมื่อเทียบกับ ระบบซีเล็คทีฟแร็คกิ้ง
 • สามารถจัดเก็บสินค้าได้สูงถึง 10 เมตร ขึ้นอยู่กับประเภทของรถโฟล์คลิฟต์

 

อุตสาหกรรมที่นิยมใช้ ชั้นวางสินค้า แบบไดร์ฟอิน

 • ผลิตภัณฑ์จากยาง
 • เคมีภัณฑ์
 • อาหารสด
 • อาหารสำเร็จรูป
 • อาหารแช่แข็ง
 • เครื่องดื่ม

CUSTOMER

Site Link