ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้ง (Roller Conveyor)

 

ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้ง (Roller Conveyor)

ระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้ง (Roller Conveyor) 

เป็นการลำเลียงที่ใช้ลูกกลิ้งในการทำงานเป็นหลัก มีวัสดุของลูกกลิ้งให้เลือกใช้ตามแต่ความเหมาะสมอุตสาหกรรม และ โครงสร้าง สามารถแบ่งออกเป็น

 1. Roller Rack เป็นลูกโรลเลอร์ที่ใช้กับชั้นวางสินค้า การทำงานเหมือนกับ Free Roller ไม่มีกลไกในตัวลูกโรลเลอร์ ใช้แรงโน้มถ่วงในการเคลื่อนที่ของพาเลท
 2. Fix Drive Roller  เป็นลูกโรลเลอร์ที่ใช้มอเตอร์ขับเฟืองโซ่หรือสายพานเพื่อให้ลูกโรลเลอร์มีกำลังขับเคลื่อนพาเลท
 3. Power Drive Roller เป็นลูกกโรลเลอร์ที่มีกลไกมอเตอร์ในตัวเอง ควบคุมผ่านโปรแกรม ไม่ต้องใช้มอเตอร์ภายนอกในการขับเคลื่อน
 4. Free Roller ไม่มีกลไกในตัวลูกโรลเลอร์ ใช้แรงโน้มถ่วงหรือแรงดันในการเคลื่อนที่ของพาเลท

บริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด สามารถออกแบบระบบลำเลียงแบบลูกกลิ้งให้สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องจักรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

Roller Rack

Fix Drive Roller

Power Drive Roller

Free Roller

 
คุณสมบัติ และ วัตถุประสงค์การใช้งาน
 

 • เหมาะแก่สินค้าที่มีพื้นผิวส่วนสัมผัสกับลูกกลิ้ง ลักษณะ เรียบ
 • สามารถรับน้ำหนัก
 • สามารถลำเลียง(ความเร็ว)
 • สามารถทนทานอุณหภูมิตั้งแต่
 • เหมาะแก่ลำเลียงสินค้าระยะทางสั้นๆ

 

 

อุตสาหกรรมที่นิยมใช้ 

 • สิ่งพิมพ์
 • ชิ้นส่วนรถยนต์
 • เฟอร์นิเจอร์
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • เครื่องใช้ไฟฟ้า

CUSTOMER

Site Link