บริษัท ไทยอินเตอร์แมท รับใบประกาศษณียบัตรจากลูกค้า

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ทางทีมงานไทยอินเตอร์แมท ได้เข้ารับใบประกาศณียบัตร (ผู้รับเหมาที่ปฎิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุในปี 2561) จาก บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในงานประชุมชี้แจงว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน งานระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

 

CUSTOMER

Site Link