คลังสินค้า | คอนเวเยอร์ | ชั้นวางสินค้า | ระบบลำเลียง | สายพานลำเลียง

  IT Support
Posted : 2015-07-20
Position : 1 Position
Detail :
Workplace :
Qualification : คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
-วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ IT และ Computer
-มีความรับผิดชอบในงาน รักงานบริการ มีความอดทนสูง
-มีความรู้เกี่ยวกับ LAN /WLAN /Network/ Internet
-มีความรู้ในการใช้ Computer ,Hardware ,Software เป็นอย่างดี
-มีความรู้เรื่อง Network ,TCP/IP ,Ping การConfig IP เบื้องต้น
-ขยัน,มีไหวพริบ ,มีความกระตือรือร้น,ชอบแสวงหาความรู้ใหม่
-ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
  Please fill out the form completely
Position   :   IT Support
Name - Lastname   :    *
Gender   :  
Education   :  
Skill
(Please specify as clearly)
  :  
Application
  :    *
(Send .pdf Only)
      
verify code :