คลังสินค้า | คอนเวเยอร์ | ชั้นวางสินค้า | ระบบลำเลียง | สายพานลำเลียง

  Programmer
Posted : 2015-07-20
Position : 1 Position
Detail :
Workplace :
Qualification : คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษาปริญษตรีวิศวกรคอมพิวเตอร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆทีเกี่ยวข้อง
-เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
-สามารถเขียนโปรแกรม Web-based Application ด้วยภาษา PHP ,PHP Framework,XML
-เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบงานและพัฒนาระบบ
-สามารถใช้ SQL Statement กับฐานข้อมูล My SQL Database หรือฐานข้อมูลอื่นๆ
-สามารถใช้งาน Script Language เช่น JawaScript ,Ajax,JS Framework (Lib),jQuery ,Angula JS ,NodeJS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถทำงานเชื่อมต่อ API Social Network ต่างๆจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นและทำงานเป็นทีมได้ดี
-มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
-ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
  Please fill out the form completely
Position   :   Programmer
Name - Lastname   :    *
Gender   :  
Education   :  
Skill
(Please specify as clearly)
  :  
Application
  :    *
(Send .pdf Only)
      
verify code :