คลังสินค้า | คอนเวเยอร์ | ชั้นวางสินค้า | ระบบลำเลียง | สายพานลำเลียง

  Project Engineer
Posted : 2015-07-20
Position : 2 Position
Detail :
Workplace :
Qualification : - เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, เครื่องกล, ขนถ่ายวัสดุ,โยธา, สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ 0-3 ปี (มีประสบการณ์ด้านออกแบบระบบลำเลียง และเครื่องจักรจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- เขียนและอ่านแบบ AUTOCAD ได้

- สามารถใช้ PROGRAM 3 D (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  Please fill out the form completely
Position   :   Project Engineer
Name - Lastname   :    *
Gender   :  
Education   :  
Skill
(Please specify as clearly)
  :  
Application
  :    *
(Send .pdf Only)
      
verify code :