คลังสินค้า | คอนเวเยอร์ | ชั้นวางสินค้า | ระบบลำเลียง | สายพานลำเลียง

  electrical engineer
Posted : 2015-07-17
Position : 2 Position
Detail :
Workplace : THAIINTERMAT CO., LTD.
Qualification :
Male Age not over 30 years
Degree Electrical engineering, electric power, electrical instrumentation, and other related fields.
0-3 years experience (Experience in conveyor system design. And machinery would be an advantage).
Able to use AUTOCAD
Able to useProgram 3D will be advantage
Knowledge of PLC (to be considered).
  Please fill out the form completely
Position   :   electrical engineer
Name - Lastname   :    *
Gender   :  
Education   :  
Skill
(Please specify as clearly)
  :  
Application
  :    *
(Send .pdf Only)
      
verify code :